Wer Köpfchen hat - schützt es!

Of je nu groot of klein bent, genieter of wedstrijdskiër – een helm ziet er niet alleen goed uit en warmt je niet alleen op, maar biedt ook de nodige bescherming bij ongevallen en botsingen allerhande!

Vooral “VEILIG” onderweg met help in plaats van muts.

Een helm is weliswaar niet verplicht, maar eenieder die een “slimme kop” heeft, moet die ook beschermen!

FIS - Pisteregels

1. Rekening houden met andere skiërs en snowboarders.

Elke skiër en snowboarder dient zich zo te gedragen, dat hij anderen niet in gevaar brengt of schade berokkent.

2. Beheersing van de snelheid en van de beweging.

Elke skiër en snowboarder dient op zicht te skiën of te boarden. Hij dient zijn snelheid en zijn bewegingen aan te passen aan zijn bekwaamheid en de toestand van de piste, de sneeuw en de weersomstandigheden alsook de intensiteit van het verkeer.

3. Keuze van afdalingsspoor

De van achter komende skiër of snowboarder dient zijn afdalingsspoor zo te kiezen, dat hij de voor hem afdalende skiër en snowboarder niet in gevaar brengt.

4. Inhalen

Inhalen mag van boven en onder, van rechts of van links, doch steeds met voldoende afstand zodat de ingehaalde skiër of snowboarder voldoende ruimte blijft voor het uitvoeren van al zijn bewegingen.

5. Inkomen en starten op de helling van de piste.

Elke skiër en snowboarder, die in een afdaling, na een stop, opnieuw op de piste wil komen of op de helling wil zwenken, dient er zich naar boven en naar onder toe van te vergewissen dat hij dit kan doen zonder gevaar voor zichzelf en anderen.

6. Stoppen

Elke skiër en snowboarder dient te vermijden, tenzij het noodzakelijk is, op een afdaling stil te staan op smalle of onoverzichtelijke plaatsen. Een gevallen skiër of snowboarder dient zulke plaats zo snel mogelijk opnieuw vrij te maken.

7. Uitstappen en stijgen

Een skiër of snowboarder, die uitstapt of te voet naar boven gaat, dient de rand van de piste te benutten.

8. Acht slaan op de signalisatie

Elke skiër en snowboarder dient de markering en de signalisatie in acht te nemen en na te leven.

9. Hulpverlening

Bij ongevallen is elke skiër en snowboarder verplicht hulp te verlenen.

10. Identificatieplicht

Elke skiër en snowboarder, getuige of deelnemer, verantwoordelijk of niet, dient in geval van een ongeval zijn persoonsgegevens te overhandigen.